Bibliografia

Testowanie aplikacji

 • xUnit Test Patterns - Gerard Meszaros (The Addison-Wesley Signature Series)
 • Software Testing. Concepts and Operations - Ali Mili (John Wiley & Sons 2015)
 • TDD - Kent Beck
 • Testy jednostkowe. Świat niezawodnych aplikacji. Wydanie II - Roy Osherove
 • Growing Object-Oriented Software Guided by Tests - Steve Freeman (The Addison-Wesley Signature Series)

Clean Code i Agile

 • Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II - Steve McConnell (Helion)
 • Agile. Programowanie zwinne - zasady, wzorce i praktyki wytwarzania oprogramowania - Robert C. Martin (Helion 2008)
 • Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza - Andrew Hunt, David Thomas (Helion 2014)
 • Zwinny samuraj. Jak programują mistrzowie zwinności - Jonathan Rasmusson
 • Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty - Robert C. Martin
 • Mistrz czystego kodu. Kodeks postępowania profesjonalnych programistów - Robert C. Martin
 • Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki - Robert C. Martin

Wzorce projektowe

 • Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Wzorce projektowe - Martin Fowler (Helion 2005)
 • Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku - Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John M. Vlissides
 • PHP5. Obiekty, wzorce, narzędzia - Matt Zandstra
 • Wzorce implementacyjne - Kent Beck

Refaktoryzacja

 • Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki - Michael Feathers (Helion 2014)
 • Refaktoryzacja do wzorców projektowych - Joshua Kerievsky
 • Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniejącego kodu - Martin Fowler, Kent Beck, John Brant, William Opdyke, Don Roberts

Domain-Driven Design

 • Domain-driven design in PHP - Carlos Buenosvinos (https://leanpub.com/ddd-in-php)
 • Domain-Driven Design. Zapanuj nad złożonym systemem informatycznym - Eric Evans
 • Domain Specific Languages - Martin Fowler
 • Domain Specific Languages Engineering - Markus Voelter
 • Applying Domain Driven Design and Patterns - Jimmy Nilson
 • Implementing Domain-Driven Design - Vaughn Vernon

Inne przydatne i dla początkujących

 • Myślenie obiektowe w programowaniu. Wydanie IV - Matt Weisfeld
 • Myśl jak programista. Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów - V. Anton Spraul
 • Ciągłe dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdrażania - Jez Humble, David Farley
 • REST Najlepsze praktyki i wzorce w języku Java - Bhakti Mehta (Helion 2015)

PHP i MySQL

 • Tworzenie bezpiecznych stron internetowych (z przykładami w PHP) - Tomasz Lis (Helion 2014)
 • PHP i MySQL. Projekty do wykorzystania - Timothy Boronczyk, Martin E. Psinas
 • PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja - Kevin Yank
 • Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod - Davey Shafik, Lorna Mitchell, Matthew Turland

results matching ""

  No results matching ""